03 - Vi begynner med begynnelsen

Har du sovet så godt at du ikke har lyst til å stå opp? Sånn er det nesten hver dag for meg. Til og med i dag som det er søndag kommer mamma og vekker meg tidlig. 

Bare for at vi skal ha god tid til å smøre niste, så vi kan dra på tur rett etter møtet.

Men hvis vi blir fort ferdig med det, så har mamma lovet at vi kan se på en av de nye filmene hun kjøpte på den kristne bokhandelen. 

Andreas vil heller se på tegnefilmer på kabel-TV, men noen av dem syns jeg er teite, det er mye slåssing, trolldom og rare folk. Men de er ofte morsomme også. 

Jeg snakket med Jesus om det en gang, og da tror jeg svaret hans var at jeg måtte kjenne etter hver gang om det var lurt å se på, og heller spørre mamma eller pappa hvis jeg ikke visste helt. Det med å høre svarene fra Jesus vil jeg fortelle litt om, forresten. For det kan være vanskelig av og til.

Hva er sammenhengen mellom bibelversene under og teksten over, mon tro?

Kol 3:16
La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.
Gal 5:19-21

Kjødets gjerninger er åpenbare.
Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.
Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike

Kol 3:1-2
Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.