19 - Om å følge Jesus

Har du prøvd å snakke med Jesus? Det er lett, og lurt. Det er bare å si hvordan du har det, takke for gode ting, og spørre om det som du selv eller andre trenger.

Eller spørre om hva som er riktig å gjøre, og hjelp til å klare å gjøre det.

Du kan si det inne i deg, eller høyt, hjemme, på skolen eller på møte.

Trodde du jeg hadde glemt det? Jeg lovet å si litt om å høre svarene fra Jesus. For det er det som er så fint med å snakke med Jesus, han svarer når vi ber og snakker med ham. Han får meg til å huske bibelord som passer akkurat.

 

Ofte gir han meg tanker eller bilder. Noen ganger får jeg svar i det andre kristne sier eller gjør, eller at jeg fikk svar på det jeg spurte om.

Jesus sa tre ting samtidig, han. Be så skal du få. Let så skal du finne. Bank på, så skal døren lukkes opp. Og ofte er det slik at du har fått svar på det du har bedt om, men du leter ikke etter det, og i alle fall ikke bak en dør!

Og hvis du leter etter svar på hva Jesus vil du skal lære eller gjøre, blir hver dag veldig spennende, og full av merkelige hendelser!

Dette står det i alle fall mye om i Bibelen!

Heb 1:1-2

Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen.
Ham har han innsatt som arving til alle ting.
Ved ham har han også skapt verden

Matt 7:7-11

Be, så skal dere få.
Let, så skal dere finne.
Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.
For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.
Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres* Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham

Joh 14:4-6

Og dit jeg går, vet dere veien.
Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet.
Ingen kommer til Faderen uten ved meg.