17 - Vi har et fadderbarn

Når Jonas eller Andreas får noe ikke jeg får, syns jeg det er urettferdig. Men når jeg får noe fint som de andre i klassen ikke har, ny sykkel for eksempel, blir jeg stolt og vil vise det frem for dem. Men hvis noen andre skryter av det nye de har fått, hender det at jeg blir misunnelig. Rart.

Det finnes mange som aldri får noe nytt, mange som har lite mat og dårlige klær. Og ikke har de råd til å gå på skole eller til lege. Jeg har mer enn jeg bruker av både mat, klær og leker, likevel ønsker jeg meg mer.

Jeg vet at det er mange som har et fadderbarn som de sender penger til. 

Vi gir litt av ukelønna vår til Mykola, og hvis vi ikke rydder og hjelper til, mister vi vår egen del av ukelønna og ikke Mykolas, for han trenger det mer. En gang kjøpte jeg leker til barnehjemmet der han bor, for mine egne ukepenger. Jeg vet at da ble Mykola glad, og Jesus ble glad, og jeg ble glad jeg også!

Det står mye om penger i Bibelen, bare klikk på bibelversene!

1Joh 2:15-17

 Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham.
For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.
Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid

Matt 25:34-36

Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.
For jeg var sulten, og dere gav meg mat.
Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke.
Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.
Jeg var naken, og dere kledde meg.
Jeg var syk, og dere så til meg.
Jeg var i fengsel, og dere kom til meg.

Heb 13:5-6

 La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?