15 - Lek og jobb

Hodet er til å stå på, synes jeg. På en pute, inntil en vegg, da altså. Jeg er flink til å stå på hodet, og det er moro. Vi har et rom under trappa med madrass på hele gulvet, og der øver vi på å turne.

Pappa er også flink til å herje, leke og kile. Han løfter og snurrer, og bråker så mamma blir helt oppgitt. Du bråker mer enn ungene, sier hun da.

Men som regel har ikke pappa tid. Jeg orker ikke, har vært på jobb og er sliten, sier han. Eller så må han, bare må et eller annet annet som er så viktig. Hva er det som er så viktig bestandig?

Det hadde vært fint hvis vi bare kunne bytte til oss det vi trengte, så trengte ikke pappa eller mamma å jobbe. Bare gå rundt og bytte, og så ha tid til å leke med oss, lese bøker og lage enda mer lørdagsmat. Og så hadde de tid til å gå sammen med oss, eller helst kjøre, på skoleveien. Da ville vi aldri møte skumle tiendeklassinger eller krangle med klassekameratene. Så fint om vi bare kunne leke hele livet, og legge oss når vi ville? Spise den maten vi likte best. Hadde vært fint.

 

 

Men hva sier Bibelen?

Sak 8:5

Og torgene i byen skal være fulle av gutter og jenter, som leker på torgene.

Joh 14:1-3

La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.

Luk 12:20-23

Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg.
Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.
Og han sa til disiplene: Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen – hva dere skal kle dere med!For livet er mer enn maten og kroppen mer enn klærne.