10 - Brødet som vi deler nå

Brødet som vi deler nå

Spiser vi for å huske på

Jesus som på korset døde For å gi oss evig føde

Brødet som gir tro og håp Evig liv og ingen gråt

 

Brødet som vi spiser nå

Spiser vi for å huske på

Alle kristne de er venner Alle som på brødet kjenner

Venter på at Jesus skal Komme snart fra himmelhall

 

Dette som vi drikker nå 

Drikker vi for å huske på

At det slemme som vi gjorde Vasket Jesus vekk med blodet

Straffen som jeg skulle ha Den tok Jesus det er bra

 

Dette som jeg drikker nå

Drikker jeg for å huske på

Jesus som lot blodet renne For at jeg skulle få kjenne

At Han over døden vant Jesus seiret det er sant

 

Jesus jeg vil takke deg

Mat og drikke gav du meg

Evig liv med Gud vår Fader Vi er sammen og vi bader

I din godhet og din fred Alt er bra når du er med