04 - Bordvers

Nå skal vi reise til det huset 

der vi hører om Guds sønn

Han som heter Jesus Kristus og som hører på vår bønn

I det huset er det mange som er glad i Ham

Når vi samles vil vi ære Ham så godt vi kan

Vi er Guds hus Vi er hans kropp

Han bor i oss Det er helt topp

Og når vi ber Og leser hans ord

Da er vi hans Tempel på jord

Alle steder der de kristne er 

har Gud satt opp sitt hjem

Det er livet vårt og kroppen vår som vi har fått igjen

Etter at Han kjøpte hele oss med blodet sitt

Vil vi gi alt til deg Jesus det skal være ditt

Jeg er Guds hus Jeg er hans kropp

Han bor i meg Det er helt topp

Og når jeg ber Og leser Hans ord

Da er jeg Hans Tempel på jord

 

Vi er Guds hus Vi er hans kropp Han bor i oss Det er helt topp

Og når vi ber Og leser hans ord Da er vi Hans Tempel på jord