06 - Fader vår

Fader vår

Kjære Pappaen min

Du som er i himmelen

Du som sitter på tronen din i himmelen, og ser alt

Helliget vorde ditt navn

La navnet ditt bli enda viktigere for meg og alle andre, og la oss forstå hjem du er gjennom Bibelen og gjennom det du gjør for oss og gjennom oss

komme ditt rike

La flere si at du skal få bestemme, og send Jesus snart tilbake til jorden

Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden

Jeg ber om at dine gode tanker skal få styre meg og alle rundt meg, slik det skjer i himmelen

Gi oss i dag vårt daglige brød

Gi meg det jeg trenger for å leve dagen i dag

Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere

Tilgi meg alt jeg har gjort galt eller vondt, eller ikke har gjort godt, slik som jeg også med din hjelp tilgir de rundt meg som har gjort galt eller vondt, eller ingenting, mot meg

Og led oss ikke inn i fristelse

Pass på meg så jeg ikke møter mennesker eller situasjoner som gjør det lett for meg å velge det som er galt

men fri oss fra det onde

Men beskytt meg fra vonde hendelser, og fra det som den onde vil ha meg til å gjøre

For ditt er riket

For du er den som er kongen og bestemmer lovene for menneskenes hjerter og tanker, og alt i skaperverket

og makten

Du er den som er sterkest og bestemmer

og æren

Og derfor fortjener du å få skryt og takk for det gode du gjør

i evighet, amen

Bestandig

Og dete er sant